Missie

Rodea  geeft  alle personen met een arbeidshandicap die gemotiveerd zijn en beschikken over een goede arbeidsattitude de kans op een passende en duurzame werkgelegenheid op maat zodat zij zich persoonlijk kunnen ontwikkelen en een volwaardige plaats innemen in de maatschappij.

Visie

 • De doelgroepmedewerker wordt in zijn geheel bekeken en ondersteund op andere dan alleen werkgerelateerde terreinen en dit ondermeer door ons netwerk in te zetten.
 • Rodea levert kwaliteit op het vlak van producten en diensten, veiligheid en preventie, het begeleiden van de doelgroepmedewerker en de processen.
 • We werken systematisch, ge├»ntegreerd en we verbeteren continu.
 • Wij zijn flexibel en betrouwbaar en we denken mee met de klant. We zijn experten op het gebied van groenzorg, confectie, handling en enclave/inhouse.
 • Om de tewerkstelling maximaal te laten slagen en doelgericht te investeren in mensen, gaan we van start met personen die een positieve en intrinsieke motivatie hebben, die respect hebben voor de waarden van Rodea en het arbeidsreglement opvolgen en die medisch en technisch geschikt zijn.
 • We zijn een economisch gezond bedrijf met een competent, enthousiast en dynamisch team van stafmedewerkers en we werken op een maatschappelijk verantwoorde wijze.   
 • We streven naar de juiste persoon op de juiste plaats.

Waarden

 1. Vertrouwen en eerlijkheid
 2. Respect voor  de unieke waarde, eigenheid en privacy van elke werknemer
 3. Empowerment
 4. Samenwerking en overleg
 5. Inlevingsvermogen