Over Rodea

Maatwerk door mensen op maat

Rodea is een ‘maatwerkbedrijf’ – vroeger ‘beschutte werkplaats’ – met uitvalsbasis in Sint-Genesius-Rode.
Onze dienstverlening wordt opgesplitst in 4 grote afdelingen:
Maatwerk voor onze klanten

Sinds de oprichting in 1987 bestaat onze missie erin onze opdrachtgevers passende antwoorden te bieden voor opdrachten – van kleine aantallen tot grote orders – waarvoor ze zelf niet de middelen, medewerkers of kennis in huis hebben. Die opdrachtgevers zijn zowel bedrijven als openbare besturen en particulieren. Voor hen werken we vanuit onze ateliers in de Brusselse rand, maar net zo goed komen onze teams ter plaatse. Dit noemen we ‘enclavewerking’.

Kiezen voor Rodea, is kiezen voor:

  • Gepersonaliseerde antwoorden in plaats van standaardantwoorden
  • Vakmanschap en jaren ervaring
  • Constante kwaliteit, oog voor detail en een hoge afwerkingsgraad
  • Flexibiliteit
  • Snelle oplossingen in piekperiodes
  • Gedreven medewerkers ondersteund door deskundige begeleiders
Maatwerk voor onze mensen

Rodea werkt met mensen die een gespecialiseerde werkomgeving nodig hebben. Mensen die – tijdelijk of definitief – niet in het normale economische circuit terechtkunnen, omwille van een fysieke, mentale of psychische beperking. Door aangepast werk te zoeken, geeft Rodea hen een zinvolle beroepsactiviteit. Daarnaast bieden we sociale ondersteuning en kansen tot zelfontplooiing. Ten slotte kunnen medewerkers die naar het normale economische circuit willen doorstromen op onze begeleiding rekenen. Door onze medewerker centraal te stellen garanderen wij een optimale service aan onze klanten.